Sản phẩm của Natural One hướng tới đối tượng là trẻ từ 0 đến 8 tuổi. Vì thế trẻ sơ sinh hoàn toàn sử dụng được. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả sử dụng, mẹ nên hỏi ý kiến bác sĩ để hợp lý hoá liều lượng trong quá trình dùng.