Bản thân Vitamin D3K2 có tính tan trong dầu và môi trường giàu chất béo, vì thế cách tốt nhất để bé sử dụng có hiệu quả nguồn vitamin này là dùng trong hoặc sau khi ăn, hạn chế dùng vào buổi tối.