Vận chuyển toàn quốc. Bảo hành sản phẩm trong 30 ngày

Phương thức thanh toán

  • Home
  • Khi nhận hàng, khách hàng sẽ thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản cho bưu tá của bưu cục.
  • Khách hàng chỉ thanh toán khi kiểm tra đúng đơn hàng của mình, trường hợp chưa nhận được hàng hoặc lấy hàng muộn vì lý do khác, vui lòng thông báo với bưu tá và thanh toán sau